#mmpblogg #bloggaremissmoneypenny #missmoneypennylive #shareville #finansbranschen #pengar #finansinspektionen #pension #provisionsförbud #omutbar #migägeringen #kundnytta #vägravaraslavunderprovis

Min far han sa…och alla goda ting är tre!

Igår var dagen då jag fick betala priset för ett misstag jag gjorde för 19 år sedan. Jag var 21 år, hade precis gift mig och fått mitt första efterlängtade barn 💙

Jag studerade och vi hade hittat ett helt hus som vi fick hyra. Det var lite dyrt men huset var i gott skick med en liten lättskött trädgård och vi stormtrivdes. Tänk om vi bara hade låtit det vara så perfekt nästkommande 10 år…

Min näsa för affärer fick mig att tänka att det torde vara bättre att äga sitt eget hus och därmed betala till sig själv. Sagt och gjort så hittade vi ett hus i vår prisklass som vi skulle få köpa till ett "kompis pris" från en man i byn. Visst det behövde renoveras men vi stirrade oss blinda på hur mycket vår månadskostnad skulle sänkas under tiden vi studerade och tänkte att vi tar det allt eftersom man vill ju ändå inreda det som man själv vill.

Det blev intensiva år med studier, politiskt engagemang och med tiden tre små fina underverk, en son och två döttrar (och en hund givetvis 😂). Ett hus blev senare tre, en permanentbostad och två fritidshus men alla husen hade renoveringsbehov. Jag kan inte förstå hur vi överhuvudtaget fick lån med våra näst intill obefintliga inkomster och eftersom vi inte hade en krona på fickan så fick vi en snittränta på strax under 10 % med bottenlån, topplån och billån.

För att klara det hela jobbade vi på nätterna och studerade på dagarna, hela livet blev ett ekorrhjul som sedan inte helt oväntat slutade i skilsmässa. Jag hade inte råd att flytta så jag bodde kvar med barnen i några år och först IGÅR sålde jag alltså det sista huset med en stor förlust. Huset hade efter år av uthyrning blivit mer och mer nedgånget. Jag har min vän Timmy att tacka för att jag äntligen tog tag i saken och realiserade min förlust, TACK ❤️

Hur kunde allt detta då hända? Jo det är givetvis många anledningar men främst för att jag var ung, oerfaren och missade en viktig detalj, som min far senare lärde mig, nämligen att det finns tre saker man ska tänka på när man köper hus, var det ligger, tänk på LÄGET, LÄGET, LÄGET!

Cornelia Gustafzon, Finansstrateg och investerare

3:12- VINNARE OCH FÖRLORARE MED NYA FÖRSLAGET FÖR FÅMANSFÖRETAG

Nu är det dags för översyn av reglerna för fåmansföretagare igen och denna gång ser vi en klar försämring för alla men hårdast slår det mot de minsta företagen. Vi kommer att få se en hel del kreativa lösningar och konsulterna kommer garanterat ha fullt upp eftersom reglerna är onödigt komplicerade och svåra.

Möjliga scenario som ett resultat av de nya reglerna; livliga diskussioner mellan delägare både i och utanför närstående kretsen, så aktieägaravtal kommer att bli viktigare än någonsin. Vi kommer sannolikt att få se delägare som gifter sig 💍eller sambos som skaffar barn 🍼 för att komma åt närstående regeln, företag kommer flytta utomlands, läggas ned eller inte ens startas. Några kommer definitivt försöka ta sig ur 3:12 regelverket och göra aktierna okvalificerade alternativt starta enskild firma, HB el KB. Förvånande är att man väljer att inte röra företagens sparade utdelningsutrymme motsvarande ca 750 miljarder eller karenstiden på 5 år för okvalificerade aktier. 🤔

I Sverige finns det 1 088 310 aktiebolag, varav 803 327 st av dessa är enmansföretag, 246 132 st har 1-9 anställda, 32 641 st har 10-49 anställda och drygt 6000 företag har fler än 50 anställda. (källa:SCB:s Företagsdatabas). Här kommer några praktiska exempel på hur förslaget, som förväntas träda i kraft 1 jan 2018, kan slå mellan olika företagare och vilka som är vinnare och förlorare:

ensam-konsulten

Enmansföretaget.png

familjeforetaget-1-utomstaende

konsultforetaget-med-spritt-agande

ica-handlaren

Vinnare förlorare.png

Stort varmt tack till Ingemar Ritseson, Skattejurist på Grant Thornton, för att du hjälpt mig ta fram några av dessa siffror i räkneexemplen men vill tillägga att vi inte ansvarar inte för riktigheten i dessa siffror utan endast vill ge en indikation på hur förslaget kan komma att slå mellan olika företagare. Läs gärna inlägget Skatteoptimering för företagare med AB och hur du MAXIMERAR dina möjligheter

Lycka till och nu kör vi! 👊

// Miss Moneypenny made by Cornelia Gustafzon, finansstrateg och investerare

img_6951-7

RÅDGIVNING PÅ RIKTIGT, ZERO LOSS!

#mmpblogg #bloggaremissmoneypenny #missmoneypennylive #shareville #finansbranschen #pengar #finansinspektionen #pension #provisionsförbud #omutbar #migägeringen #kundnytta #vägravaraslavunderprovision #avdragsrätt #sparskolan #rådgivningpåriktigt #zeroloss #grantthornton

 

Spara med garanti och skydda dina pengar med ”rätt” konto

Vad händer om banken går i konkurs, vad är investerarskydd och kan man egentligen lita på den statliga insättningsgarantin? Vad är skillnaden mellan direktsparande, ISK och kapitalförsäkring och finns det verkligen sparande med garanti?

85 000 svenskar utsätts årligen för ID-kapning och 62 % av dessa är män med god inkomst men vad händer om banken eller fonden går i konkurs? Vi ska nu gå igenom hur du kan skydda dig med en genomtänkt finansiell struktur och vad som gäller för olika konton och sparformer.

Statlig insättningsgaranti-gäller enbart bankkonton och innebär att du som kund får ersättning om din bank går i konkurs. Enligt en undersökning som TNS Sifo Prospera gjort på uppdrag av Riksgälden så känner 48 procent av svenskarna inte till insättningsgarantin. Insättningsgarantin gäller upp till motsvarande 950 000 kr per person och institut. I en artikel från Aktiespararna Insättningsgarantin- en illusion av säkerhet menar Christoffer Annemark att den statliga insättningsgarantin är en illusion och inte kommer fungera i praktiken. Allmänhetens inlåning till svenska banker och finansbolag uppgick till 1527 miljarder vid slutet av 2015. Alla banker och finansinstitut som är anslutna till insättningsgarantin betalar avgifter till insättningsgarantifonden – fonden där medel ska tas från vid behov – hade ett värde på 35,2 miljarder kronor vid slutet av 2015. Av den totala svenska inlåningsmarknaden är cirka 2,3 procent säkrade. Läs även den här informationen om statlig insättningsgaranti från Riksgälden

Investerarskyddet- träder in när ett institut har gått i konkurs och det visar sig att du inte kan få ut dina värdepapper eller pengar då kan du få ersättning för förlorade tillgångar upp till ett värde av 250 000 kr per institut. Du som kund måste skriftligen framföra ditt krav på ersättning från investerarskyddet till Riksgälden senast ett år efter konkursbeslutet och ersättningen beräknas på det marknadsvärde som dina värdepapper hade vid konkurstillfället. Eftersom dina värdepapper och pengar ska vara åtskilda från institutets tillgångar får du normalt ut dem vid en konkurs men om institutet inte kan lämna ut din egendom, t.ex. om det i konkursen inte går att reda ut vad som är dina respektive institutets tillgångar, har du rätt till ersättning från investerarskyddet. Investerarskyddet omfattar ISK och depåkonto och gäller alla typer av värdepapper såsom t.ex. aktier, obligationer, aktieindexobligationer, optioner, terminer och fondandelar om andelarna är förvaltarregistrerade. Läs även den här informationen om investerarskyddet från Riksgälden

Lönekontot– omfattas av den statliga insättningsgarantin men låt inte för mycket pengar stå där om du har ett kort kopplat till kontot. Skaffa en automatisk överföring från lönekontot till ett ”huskonto” därifrån hushållets alla räkningar betalas. Swish är ofta kopplat till lönekontot och det är ännu en anledning att inte ha för mycket pengar på det kontot. Ta för vana att betala med kreditkort på internet och utomlands även om du får tillbaka dina pengar så kan det vara besvärligt och ta tid.

Depå– i den äger du själv tillgångarna och kan rösta på bolagsstämma. Ingår i en bouppteckning och räknas av mot skulderna. Vid försäljning av en fond eller värdepapper så beskattas din vinst med 30 %.  De kontanta medlen på kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin och de finansiella instrumenten av investerarskyddet.

ISK– investeringssparkonto i det kan du köpa och sälja så mycket du vill, rösta på bolagsstämma och behöver inte betala vinstskatt – i stället schablonbeskattas kontot med 0,42 % per år. De kontanta medlen på kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin och de finansiella instrumenten av investerarskyddet. 

Nackdelar:

 • Du betalar skatt även om du får negativ avkastning.
 • Du måste själv betala in skatten.
 • Ingår som en tillgång i bouppteckningen och avräknas mot eventuella skulder.
 • Du kan vanligtvis inte handla vid IPO, börsintroduktioner.
 • Du äger officiellt aktierna och såvitt jag kan läsa mig till så kan man även omfattas av andra länders arvsskatt om du äger utländska aktier. Till exempel om du äger amerikanska aktier eller fonder torde du drabbas av arvsskatten som uppgår till 35 procent på det belopp som överstiger 60 000 amerikanska dollar men rätta mig gärna om jag har fel. Här kommer en liten jämförelse mellan depå och ISK.


Kapitalförsäkring– omfattas inte av insättningsgarantin eller investerarskydd men är en sparform med en garanti som fungerar men på ett annat sätt. Här kan du köpa och sälja så mycket du vill och behöver inte betala vinstskatt – i stället schablonbeskattas kontot med 0,42 % per år. Du kan oftast inte rösta på bolagsstämma eftersom det officiellt är försäkringsbolaget som äger tillgången vilket gör att du inte drabbas av eventuella utländska arvsregler men också att svenska försäkringsbolag betalar in skatter. Du kan köpa aktier vid börsintroduktioner, vissa accepterar även onoterade aktier och reverser. Vid dödsfall så ingår inte en kapitalförsäkring i bouppteckningen och räknas inte som en tillgång i boet som sedan räknas av mot skulderna utan går direkt till förmånstagare. En annan viktig fördel med kapitalförsäkring är att du kan få en automatisk utbetalning varje månad och du slipper själv gå in och sälja av fonder eller aktier som man behöver göra i en depå eller ISK.

Traditionell försäkring- sparande med garanti en förvaltningsform som erbjuds inom ramen för en försäkring, tjänstepension eller kapitalförsäkring. Att ha en traditionell försäkring innebär att sparandet placeras i något som kan liknas vid en blandfond, en portfölj av aktier, räntebärande värdepapper och alternativa tillgångar. Du har en garanterad avkastning i form av ett garanterat försäkringsbelopp ca 80-100 % av insatt belopp och du har även möjlighet till extra avkastning i form av återbäring. Just nu går det att få ca 4-5 % i återbäringsränta på nya pengar hos vissa försäkringsbolag, äldre pengar har ofta en högre garanti och ibland en högre återbäringsränta. Som alltid när det gäller att skapa avkastning så får man ”betala” med tid eller risk.

Sammanfattningsvis

Det finns för- och nackdelar med alla sparformer därför kan det vara bra att använda alla sparformer men för olika syften. Tänk på att sprida dina tillgångar mellan konton och framförallt olika sparinstitut. Jag får en hel del frågor om juridiken; hur olika sparformer ärvs, skillnader mellan sambo och gift, gemensamma barn och särkullsbarn så därför kommer jag skriva ett eget avsnitt som förtydligar det.

Tycker du att det här var en nyttig information så dela gärna inlägget i sociala media och gilla sidan på Facebook lycka till nu kör vi 👊

// Miss Moneypenny made by Cornelia Gustafzon, finansstrateg och investerare

img_6951-7

RÅDGIVNING PÅ RIKTIGT, ZERO LOSS!

#mmpblogg #bloggaremissmoneypenny #missmoneypennylive #shareville #finansbranschen #pengar #finansinspektionen #pension #provisionsförbud #omutbar #migägeringen #kundnytta #vägravaraslavunderprovision #avdragsrätt #sparskolan #rådgivningpåriktigt #zeroloss #statligainsättningsgarantin #investerarskyddet #pratapengar

 

 

 

 

Skatteoptimering för företagare med AB och hur du MAXIMERAR dina möjligheter

Hur skatteoptimerar man sitt bolag och vad innebär SMART lön för företagare? Hur disponerar man överlikviditeten bäst och vad blir skillnaden netto mellan utdelning, tjänstepension och direktpension? Möjligheterna är begränsade för företagare i Sverige men förvånansvärt få utnyttjar alla sina möjligheter!

Den största myten som jag stöter på är att revisorn sköter det skattetekniska och planerar vad som är bäst utifrån företagarens privata- och företagsmässiga situation, man tänker att OM det hade funnits något smartare upplägg så hade väl revisorn ändå sagt något, men nej. För det första får inte revisorn ge rådgivning hur som helst och för det andra så har revisorn ofta 150 andra företag att bry sig om. Sannolikheten är minimal att revisorn sitter en fredag och tänker på just ditt företag för att sedan ringa upp dig och berätta att du borde göra si eller så. Ofta vet revisorn väldigt lite om hur det ser ut för dig privatekonomiskt. I mina seminarier som riktar sig till revisorer, skattejurister och advokater så försöker jag skapa lite mer engagemang och helhetstänk kring företagarens dubbla plånbok.

Planera för aktieutdelning

Planerar du att starta aktiebolag så är det bäst att göra det i december eftersom man enligt reglerna måste äga aktierna den 1 januari för att få tillgodoräkna sig utdelning för det året. Många företagare tar ut ”fel” lön och när en företagare ska sätta sin lön så går man ofta efter brytpunkten för statlig skatt när man istället bör anpassa sig efter lönesummekravet enligt 3:12 regelverket, beskrivet nedan.

Utdelning enligt förenklingsregeln, här finns inget krav på egen lön och för några år sedan stängde man möjligheten att ta utdelning enligt förenklingsregeln från flera bolag samma år men man kan nyttja förenklingsregeln i det ena bolaget och lönesummeregeln i det andra bolaget för att sedan alternera. Äger man ett bolag till mer än 50 % så får man tillgodoräkna sig löneunderlaget och lyfta utdelning.

 • Schablonbelopp för beskattningsåret 2016 159 775 kr (2,75 IBB)
 • Schablonbelopp för beskattningsåret 2017 163 075 kr (2,75 IBB)

Utdelning enligt lönesummeregeln under 2016 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2015 på minst 348 600 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 557 760 kr (9,6 IBB). Man måste äga minst 4 % av aktierna och kan som mest ta 50 gånger sin egen eller närståendes kontanta lön. Till närstående räknas familj och skattesambo (gemensamma barn) men inte sambo. Det här innebär att företagare som har en kontant lönesumma på 10 miljoner, behöver lyfta en lön på ca 46.500 kr per månad för att kunna ta 5 miljoner i utdelning.

Exempel från verkligheten: Ett misstag som jag som finansstrateg stöter på ibland är att man missar närståenderegeln. Ex: pappan äger 100 % av aktierna, han har börjat ta ut sina pensioner men tar även lön från företaget för att kunna utnyttja lönesummeregeln trots att sonen arbetar i företaget och även han tar ut lön. Då uppfyller pappan kravet för ”rätt lön” genom sonen och kan därmed stryka sig själv från lönelistan och istället höja sonens lön till rätt lön enligt lönesummeregeln.

Jämförelse aktieutdelning, tjänstepension och direktpension

I denna jämförelse (som kan vara felräknad) så har bolaget 1 miljon som ska disponeras på bästa sätt, beräkningen kalkylerar med en fördubbling av kapitalet fram till 65 år och jag har inte räknat av skatt eller avgifter för försäkring och förvaltning. Jämförelsen är kraftigt förenklad eftersom man i exemplet tar ut kapitalet i en klumpsumma vid 65 år men i verkligheten är kortaste utbetalningstid för pension är 5 år. Ska man avsätta en större summa till tjänstepension enligt kompletteringsregeln (köpa-ikapp) så glöm inte att be om en kompletteringsberäkning från din rådgivare så du säkert får avdrag. Direktpensionen kan även återköpas och tas ut som utdelning om man äger sitt bolag, har ett framskattat fritt eget kapital och arbetat upp ett sparat gränsbelopp.

jamforelse-utd-tjp-dir

 Andra smarta verktyg

Vissa företagare köper datorer och tv-apparater till hela familjen i december för att hitta avdrag när det kanske hade varit smartare att göra en avsättning till sin pension. Till periodiseringsfond kan man sätta av 25 % av vinsten och på så vis skjuta på skatten i maximalt 5 år men år 6 måste pengarna tas fram till beskattning. Detta kan vara ett bra alternativ i följande fall:

 • man vet med sig att man gjort ett exceptionellt bra resultat ett år
 • om man tror att bolagsskatten kommer sänkas
 • man vet att man kommer tjäna mycket mindre i framtiden eller ska sluta om 5 år men vill ha kvar sitt bolag, (jag kommer skriva ett inlägg om ”strategisk avveckling, exit, 5:25” lite senare).

Tänk på att 3:12 regelverket är under förändring och svaret kommer i november. Därför kanske jag hade valt att ta en större aktieutdelning framför att köpa-ikapp pension i år. Kom ihåg att skatt är ett lyxproblem och ett kvitto på att du tjänat pengar! Läs mer om kostnad för att ta ut lön på Skatteverket- belopp och procentsatser 2016 

Nu kör vi!

// Miss Moneypenny made by Cornelia Gustafzon, finansstrateg och investerare

img_6951-7

RÅDGIVNING PÅ RIKTIGT, ZERO LOSS!

#mmpblogg #bloggaremissmoneypenny #missmoneypennylive #shareville #finansbranschen #pengar #finansinspektionen #pension #provisionsförbud #omutbar #migägeringen #kundnytta #vägravaraslavunderprovision #avdragsrätt #sparskolan #rådgivningpåriktigt #zeroloss

 

Löneväxla dig till en bättre tjänstepension

Många har nu fått ett erbjudande om löneväxling via sin arbetsgivare att ta ställning till i och med att avdragsrätten för privat pensionssparande försvann. Rådgivarna har onekligen fått dollartecken i ögonen $$$ och ser nu en ny möjlighet att tjäna pengar på tidigare helt ointressanta målgrupper men om man bortser från det så är det ett faktum att löneväxling är en förmån som passar fler än man tror OM man gör det rätt enligt konstens alla regler…

What´s in it for me?

Fördelen med löneväxling eller bonusväxling är att sänka sin beskattningsbara inkomst nu och skjuta på en del av din nuvarande lön till din pension, vilket vi kallar din framtida lön. Löneväxling och bonusväxling passar främst den som tjänar över 40 000kr per månad men kan även passa den som har en näringsverksamhet vid sidan om sin anställning eller delvis fakturerar genom ett av alla ”fakturera utan eget företag” s.k. faktureringsbolag. I exemplet nedan så löneväxlar man 4 000 kr per månad från bruttolönen vilket motsvarar ca 2000 kr netto (vid 50 % skatt) och jag räknar på 6 % i avkastning efter skatt och avgifter men tänk på att för att verkligen kunna få 6 % i avkastning över tid så är grundregeln att ta risk och ha låga avgifter, läs gärna inlägget om privat pension: 5 TIPS FÖR PENSIONEN DEN ”HISTORISKA”

Resultatet med ränta-på-ränta effekten blir följande:

 • du sparar 4000 kr per månad i 16 år mellan du är 49-65 år så ger det ett extra pensionskapital på 1,1 miljon.
 • du sparar 4000 kr per månad i 27 år mellan du är 38 -65 år så ger det ett extra pensionskapital på 2,5 miljoner.
 • du sparar 4000 kr per månad i 40 år mellan du är 25-65 år så ger det ett extra pensionskapital på 5,5 miljoner.

Vill du veta mer i detalj om fördelar och nackdelar och vad detta innebär så läs gärna mina inlägg på HR-Bloggen:

HR Bloggen- Löneväxling fördelar av Cornelia Gustafzon

HR Bloggen- Löneväxling så kringgår du nackdelarna av Cornelia Gustafzon

// Miss Moneypenny made by Cornelia Gustafzon, finansstrateg och investerare

img_6951-7

RÅDGIVNING PÅ RIKTIGT, ZERO LOSS!

#mmpblogg #bloggaremissmoneypenny #missmoneypennylive #shareville #finansbranschen #pengar #finansinspektionen #pension #provisionsförbud #omutbar #migägeringen #kundnytta #vägravaraslavunderprovision #avdragsrätt #sparskolan #rådgivningpåriktigt #zeroloss

 

 

5 TIPS FÖR PENSIONEN DEN ”HISTORISKA”

Ett historisk beslut har fattats och avdragsrätten för det populära privata pensionssparandet har skrotats!  Nu kommer frågan: ”vad händer med pengarna man sparat ihop” och ”hur ska man spara istället?”

Här får man ändå säga att bankerna har lyckats, nästan hälften av alla svenskar pensionssparade och många av oss startade pensionssparandet i ung ålder, före alla andra sparanden. Jag minns exakt när banken övertygade mig att börja pensionsspara. Jag var 21 år, hade precis fått mitt första barn, hade den lägsta föräldrapenningen och behövde låna pengar till att köpa mitt första hus (som givetvis behövde renoveras). Rädslan för att inte få ett lån om jag inte öppnade ett pensionssparade gjorde att jag inte vågade inte säga nej till bankrådgivaren trots att vi verkligen hade det knapert och fick vända på varje krona.

Tänk på juridiken och bekvämligheten

Nu när de flesta slutar pensionsspara så är det lätt att pengarna bara glöms bort men det är några viktiga moment att se över innan såsom; förmånstagare, efterlevandeskydd, enskild egendom, förfoganderätt, giftorättsgods, utbetalningsålder och utbetalningstid. Innan du väljer en ny sparform som investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring så tänk på följande som talar till fördel för kapitalförsäkring: vid dödsfall så ingår inte en pension eller kapitalförsäkring i bouppteckningen och räknas inte som en tillgång som sedan räknas av mot skulderna (som en ISK gör) utan går direkt till förmånstagare. En annan viktig fördel med kapitalförsäkring är att du kan njuta i hängmattan i ett varmt land och få en automatisk utbetalning varje månad och du slipper att själv gå in och sälja av fonder eller aktier som man behöver göra i en ISK. Detta sammantaget och några andra faktorer som t ex skatten gör att jag föredrar kapitalförsäkring framför ISK även om Anders Borg förespråkade ISK när han var minister. ISK är en bra sparform men det är INTE ett likvärdigt alternativ till pensionssparande.

Att göra- lista

 1. Avsluta ditt pensionssparande – den sista siffran jag hörde var att en halv miljon personer inte hade avslutats sina sparanden trots att de inte längre får avdragsrätt. Gäller inte om du har en aktiverad premiebefrielse pga att du är sjukskriven, du saknar pensionsrätt i din anställning eller är företagare med EF, HB, KB.
 2. Kom igång med ett nytt sparande. Ungefär hälften av oss som sparade i privat pension har inte kommit igång med ett nytt sparande. Månadssparande blir stora pengar över tid.
 3. Flytta din pension – om du har dyra avgifter på ”skalet” dvs själva försäkringen eftersom den i sig inte ger någon avkastning och det finns bra gratis alternativ på marknaden. Det är ju förvaltningen som ger avkastning och där kan man välja på traditionell förvaltning, fondförvaltning eller depåförvaltning. Alla försäkringar går inte att flytta.
 4. Byt förvaltning – Spara med låga avgifter på försäkring, fonder och courtage. Ta bort alla dyra fond-i-fonder! Har du en IPS så be banken hjälpa dig så du kan handla aktier eller billiga fonder.
 5. Ta ut pengarna – Om du inte hunnit spara ihop så mycket och värdet understiger 44 300 kr så kan du ta ut det som en engångssumma och du beskattas som inkomst av tjänst, dvs som lön. Har du sparat mer än 44300 så kan pensionen tas ut vid 55 år som tidigast och kortaste utbetalningstid  är 5 år.

Det finns lite att tänka på men varför skjuta på något som man kan göra direkt, gör det själv eller be din rådgivare om hjälp, det går snabbt när du kommer med den här listan 😜

Lycka till!

// Miss Moneypenny made by Cornelia Gustafzon, finansstrateg och investerare

img_6951-7

RÅDGIVNING PÅ RIKTIGT, ZERO LOSS!

#mmpblogg #bloggaremissmoneypenny #missmoneypennylive #shareville #finansbranschen #pengar #finansinspektionen #pension #provisionsförbud #omutbar #migägeringen #kundnytta #vägravaraslavunderprovision #avdragsrätt #sparskolan #rådgivningpåriktigt

 

 

 

Personer du kanske känner med titelhysteri

Det går inflation i vackra och obegripliga titlar. Hur ska man som kund kunna förstå skillnaden mellan wealth managers, investeringsspecialister, privatrådgivare, försäkringsspecialister, senior wealth managers, financial advisor, asset managers, fond- och försäkringsspecialister, bankrådgivare eller personlig bankman. Vad är det egentligen som dessa gör?

Jag fick upp en bild på LinkedIn imorse som gjorde mig helt förundrad. Bland personer som du kanske känner så kom det upp ett namn på en man med titeln ”placeringsrådgivare” på Folksam, WHAT? När jag går igenom rådgivare som jag känner på LinkedIn så hittar jag alla dessa ovannämnda titlar på personer som arbetar med exakt samma sak. Inte konstigt att det här skapar förvirring hos kunderna. Tänk att du pratar med en kollega i fikarummet: -Idag fick jag rådgivning av min ”senior wealth manager” då svarar kollegan: -jaha, finns det sådana rådgivare där också för jag brukar bara träffa en ”privatrådgivare.” -Hur mycket pengar måste man ha för att få träffa en sådan?

Var finns pengarna?

Rådgivarna på försäkringsbolag och försäkringsmäklerier är i huvudsak privatrådgivare eller företagsrådgivare. De flesta rådgivare fokuserar främst på sparande i tjänstepension, kapitalförsäkring och avgiftsbelagd ISK. Förvaltningen som man oftast erbjuds är traditionell, fond- eller depåförvalting med fonder eller strukturerade produkter. Numera får rådgivarna på vissa bolag även betalt för direktsparande i ett urval fonder men väldigt få handlar med aktier eller indexnära förvaltning åt sina kunder eftersom det inte ger någon ersättning. Bäst betalt får rådgivarna när dem säljer egna produkter, strukturerade produkter, egna fonder eller fond-i-fonder.

För fin för att göra jobbet?

Man kan undra vilka av dessa personer med så ”fina” titlar kan ha tid eller lust att fokusera på helheten och de viktiga trygghetsförsäkringar såsom olycksfall, barnförsäkring, privatvårdsförsäkring, sjukförsäkring eller livförsäkring? Så snälla alla arbetsgivare inom finansbranschen ta ert ansvar och styr upp detta nu så att rådgivarna slutar upp med alla dessa hittepå titlar, det skapar bara distans till kunderna!

// Miss Moneypenny made by Cornelia Gustafzon, finansstrateg och investerare

img_6951-7

RÅDGIVNING PÅ RIKTIGT, ZERO LOSS!

#mmpblogg #bloggaremissmoneypenny #missmoneypennylive #shareville #finansbranschen #pengar #finansinspektionen #pension #provisionsförbud #omutbar #migägeringen #kundnytta #vägravaraslavunderprovision

Så här mycket tjänar finansiella rådgivare

Bankerna frossar i miljarder och rådgivare täljer guld med dina pengar! Nya aktörer och tjänster ploppar upp som svampar ur jorden och marknaden växer i allt snabbare takt även om finansbranschen är trött, passiv och ”fat and happy”. Jag har tittat närmare på hur mycket de två stora försäkringsmäklarbolagen egentligen tjänar.

Finansbranschen är minst sagt en lukrativ bransch och inte sällan på kundernas bekostnad. I mitt arbete som finansstrateg så hjälper jag företagare att planera ekonomin och skapa en effektiv finansiell struktur, så att företag tjänar pengar ligger i sakens natur och är en hygienfaktor, vad jag däremot ser som ett stort problem är att många rådgivare slarvar med rådgivningen, systematiskt maximerar sin egen intjäning och säljer dyra standardlösningar istället för att skapa värde för kunderna.

Har du koll på vad du betalar?

Det kan vara svårt att förstå hur allt hänger ihop och vad man egentligen betalar för. Di har i en serie artiklar visat hur branschen skor sig på pensionsspararna genom onödigt höga avgifter. Årligen skulle 8,8 miljarder kronor i stället kunnat sättas in på spararnas konto, pengar som i slutändan skulle ha vuxit mångdubbelt och betytt flera tusenlappar mer i pension – i månaden.De tjänar miljarder på ditt ointresse eller okunskap

Det har kommit ett antal aktörer som under de sista 10 åren vuxit sig starka med Max Matthiessen och Söderberg & Partners i spetsen. Båda dessa tjänar pengar på att bedriva finansiell rådgivning, förmedla försäkringar och sälja sina egna fonder. Lite intressant är att ingen av dessa bolag har en enda kvinna i styrelsen, så även om jag är kluven till kvotering så inser jag att det kommer krävas i finansbranschen om det någonsin ska kunna bli en förändring…

Max Matthiessen har de senaste 5 åren dubblat sin omsättning och omsatte förra året 1,3 miljarder. Här mår man bra som både ägare och anställd, med en genomsnittlig lönekostnad på 1,2 miljoner för deras 373 medarbetare  och en aktieutdelning till ägarna på 188 miljoner så vore det synd att klaga. De ingår sedan 2014 i Willis koncernen.

Söderberg & Partners omsätter idag 2,4 miljarder vilket är en ökning med en halv miljard från föregående år och en ökning med 1,5 miljard på 5 år. Deras offensiva strategi bygger på att växa organisk genom förvärv och köpa upp konkurrensen från mindre aktörer på marknaden. Med tillgångar på 2,3 miljarder i kassan så kan det inte vara särskilt svårt.  Här jobbar 900 personer med knappa miljonen i genomsnittlig lönekostnad men många av rådgivarna har sina egna bolag och kan därför även ta aktieutdelning. Storägaren PO Söderberg har all anledning att skratta hela vägen till banken efter senaste aktieutdelningen på 120 miljoner kronor.

Almedalen paneldebatt 

I Almedalen lyssnade jag till en synbart sammanbiten och pressad Gustaf Rentzhog, VD för Söderberg & Partners i en paneldebatt med AMF, Collectum, PTK och Avanza kring ämnet ”värdet av finansiell rådgivning” i fokus kom givetvis på avgifterna och Gustaf Rentzhog gjorde nog sitt bästa men stod sig slät mot rappa och kunniga Johanna Kull från Avanza. Trots att inte alla var överens så var kontentan att det finns ett värde av rådgivning men att det ska betalas separat och inte bakas in genom en dyrare slutprodukt. Johanna Kull på Avanza gav ett exempel: ”Om du sparar 1000 kr i månaden i 40 år och betalar en avgift på 1 % så innebär det ca 1 miljon kronor i extra avgift.” Då kontrade Gustaf med att allt kan bli svindlande summor över tid, även tidningsprenumerationer. Det har han säkerligen rätt i men då får man ju i alla fall en tidning, haha!

IDAG är en perfekt dag att komma igång, det är du som ska lära dig och göra det själv 👊

// Miss Moneypenny made by Cornelia Gustafzon, finansstrateg och investerare

RÅDGIVNING PÅ RIKTIGT, ZERO LOSS!

#mmpblogg #bloggaremissmoneypenny #missmoneypennylive #shareville #finansbranschen #pengar #finansinspektionen #pension #provisionsförbud #omutbar #migägeringen #kundnytta #vägravaraslavunderprovision #Almedalen #kvotering #di