Spara med garanti och skydda dina pengar med ”rätt” konto

Vad händer om banken går i konkurs, vad är investerarskydd och kan man egentligen lita på den statliga insättningsgarantin? Vad är skillnaden mellan direktsparande, ISK och kapitalförsäkring och finns det verkligen sparande med garanti?

85 000 svenskar utsätts årligen för ID-kapning och 62 % av dessa är män med god inkomst men vad händer om banken eller fonden går i konkurs? Vi ska nu gå igenom hur du kan skydda dig med en genomtänkt finansiell struktur och vad som gäller för olika konton och sparformer.

Statlig insättningsgaranti-gäller enbart bankkonton och innebär att du som kund får ersättning om din bank går i konkurs. Enligt en undersökning som TNS Sifo Prospera gjort på uppdrag av Riksgälden så känner 48 procent av svenskarna inte till insättningsgarantin. Insättningsgarantin gäller upp till motsvarande 950 000 kr per person och institut. I en artikel från Aktiespararna Insättningsgarantin- en illusion av säkerhet menar Christoffer Annemark att den statliga insättningsgarantin är en illusion och inte kommer fungera i praktiken. Allmänhetens inlåning till svenska banker och finansbolag uppgick till 1527 miljarder vid slutet av 2015. Alla banker och finansinstitut som är anslutna till insättningsgarantin betalar avgifter till insättningsgarantifonden – fonden där medel ska tas från vid behov – hade ett värde på 35,2 miljarder kronor vid slutet av 2015. Av den totala svenska inlåningsmarknaden är cirka 2,3 procent säkrade. Läs även den här informationen om statlig insättningsgaranti från Riksgälden

Investerarskyddet- träder in när ett institut har gått i konkurs och det visar sig att du inte kan få ut dina värdepapper eller pengar då kan du få ersättning för förlorade tillgångar upp till ett värde av 250 000 kr per institut. Du som kund måste skriftligen framföra ditt krav på ersättning från investerarskyddet till Riksgälden senast ett år efter konkursbeslutet och ersättningen beräknas på det marknadsvärde som dina värdepapper hade vid konkurstillfället. Eftersom dina värdepapper och pengar ska vara åtskilda från institutets tillgångar får du normalt ut dem vid en konkurs men om institutet inte kan lämna ut din egendom, t.ex. om det i konkursen inte går att reda ut vad som är dina respektive institutets tillgångar, har du rätt till ersättning från investerarskyddet. Investerarskyddet omfattar ISK och depåkonto och gäller alla typer av värdepapper såsom t.ex. aktier, obligationer, aktieindexobligationer, optioner, terminer och fondandelar om andelarna är förvaltarregistrerade. Läs även den här informationen om investerarskyddet från Riksgälden

Lönekontot– omfattas av den statliga insättningsgarantin men låt inte för mycket pengar stå där om du har ett kort kopplat till kontot. Skaffa en automatisk överföring från lönekontot till ett ”huskonto” därifrån hushållets alla räkningar betalas. Swish är ofta kopplat till lönekontot och det är ännu en anledning att inte ha för mycket pengar på det kontot. Ta för vana att betala med kreditkort på internet och utomlands även om du får tillbaka dina pengar så kan det vara besvärligt och ta tid.

Depå– i den äger du själv tillgångarna och kan rösta på bolagsstämma. Ingår i en bouppteckning och räknas av mot skulderna. Vid försäljning av en fond eller värdepapper så beskattas din vinst med 30 %.  De kontanta medlen på kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin och de finansiella instrumenten av investerarskyddet.

ISK– investeringssparkonto i det kan du köpa och sälja så mycket du vill, rösta på bolagsstämma och behöver inte betala vinstskatt – i stället schablonbeskattas kontot med 0,42 % per år. De kontanta medlen på kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin och de finansiella instrumenten av investerarskyddet. 

Nackdelar:

  • Du betalar skatt även om du får negativ avkastning.
  • Du måste själv betala in skatten.
  • Ingår som en tillgång i bouppteckningen och avräknas mot eventuella skulder.
  • Du kan vanligtvis inte handla vid IPO, börsintroduktioner.
  • Du äger officiellt aktierna och såvitt jag kan läsa mig till så kan man även omfattas av andra länders arvsskatt om du äger utländska aktier. Till exempel om du äger amerikanska aktier eller fonder torde du drabbas av arvsskatten som uppgår till 35 procent på det belopp som överstiger 60 000 amerikanska dollar men rätta mig gärna om jag har fel. Här kommer en liten jämförelse mellan depå och ISK.


Kapitalförsäkring– omfattas inte av insättningsgarantin eller investerarskydd men är en sparform med en garanti som fungerar men på ett annat sätt. Här kan du köpa och sälja så mycket du vill och behöver inte betala vinstskatt – i stället schablonbeskattas kontot med 0,42 % per år. Du kan oftast inte rösta på bolagsstämma eftersom det officiellt är försäkringsbolaget som äger tillgången vilket gör att du inte drabbas av eventuella utländska arvsregler men också att svenska försäkringsbolag betalar in skatter. Du kan köpa aktier vid börsintroduktioner, vissa accepterar även onoterade aktier och reverser. Vid dödsfall så ingår inte en kapitalförsäkring i bouppteckningen och räknas inte som en tillgång i boet som sedan räknas av mot skulderna utan går direkt till förmånstagare. En annan viktig fördel med kapitalförsäkring är att du kan få en automatisk utbetalning varje månad och du slipper själv gå in och sälja av fonder eller aktier som man behöver göra i en depå eller ISK.

Traditionell försäkring- sparande med garanti en förvaltningsform som erbjuds inom ramen för en försäkring, tjänstepension eller kapitalförsäkring. Att ha en traditionell försäkring innebär att sparandet placeras i något som kan liknas vid en blandfond, en portfölj av aktier, räntebärande värdepapper och alternativa tillgångar. Du har en garanterad avkastning i form av ett garanterat försäkringsbelopp ca 80-100 % av insatt belopp och du har även möjlighet till extra avkastning i form av återbäring. Just nu går det att få ca 4-5 % i återbäringsränta på nya pengar hos vissa försäkringsbolag, äldre pengar har ofta en högre garanti och ibland en högre återbäringsränta. Som alltid när det gäller att skapa avkastning så får man ”betala” med tid eller risk.

Sammanfattningsvis

Det finns för- och nackdelar med alla sparformer därför kan det vara bra att använda alla sparformer men för olika syften. Tänk på att sprida dina tillgångar mellan konton och framförallt olika sparinstitut. Jag får en hel del frågor om juridiken; hur olika sparformer ärvs, skillnader mellan sambo och gift, gemensamma barn och särkullsbarn så därför kommer jag skriva ett eget avsnitt som förtydligar det.

Tycker du att det här var en nyttig information så dela gärna inlägget i sociala media och gilla sidan på Facebook lycka till nu kör vi 👊

// Miss Moneypenny made by Cornelia Gustafzon, finansstrateg och investerare

img_6951-7

RÅDGIVNING PÅ RIKTIGT, ZERO LOSS!

#mmpblogg #bloggaremissmoneypenny #missmoneypennylive #shareville #finansbranschen #pengar #finansinspektionen #pension #provisionsförbud #omutbar #migägeringen #kundnytta #vägravaraslavunderprovision #avdragsrätt #sparskolan #rådgivningpåriktigt #zeroloss #statligainsättningsgarantin #investerarskyddet #pratapengar

 

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s